Rozwijamy się

Rozwijamy się – dzięki wsparciu UE i Samorządu Województwa Pomorskiego!

PROJEKT: Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez organizację i wyposażenie bezpiecznej w czasie pandemii przestrzeni eventowej w „Doku Cesarskim”

W trudnym czasie pandemii COVID-19 skorzystaliśmy ze wsparcia Unii Europejskiej i Samorządu Województwa Pomorskiego, uzyskując dofinansowanie projektu „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez organizację i wyposażenie bezpiecznej w czasie pandemii przestrzeni eventowej w „Doku Cesarskim”.

Jego celem jest zapewnienie możliwości organizowania w warunkach pandemii COVID-19
bezpiecznych imprez plenerowych w Doku Cesarskim.Zakupiliśmy w ramach projektu m. in. sferyczny namiot eventowy oraz scenę plenerową z oświetleniem i nagłośnieniem oraz zapleczem sanitarnym i agregatorem prądotwórczym oraz magazynem i drobnym wyposażeniem. Uzyskaliśmy także wsparcie finansowe na tzw. kapitał obrotowy.

Wartość projektu wyniosła 359 050,66 zł, a dofinansowanie UE – 249 857,66 zł.

Dzięki realizacji projektu poprawi się bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników.

Zapraszamy do Doku Cesarskiego!

Grant na specjalistyczne usługi doradcze niwelujące skutki pandemii COVID-19 w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”

Firma Joytrip.pl sp. z o. o. otrzymała wsparcie z funduszy Unii Europejskiej i Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację specjalistycznych usług doradczych niwelujących skutki pandemii COVID-19 w ramach projektu grantowego „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych”.

W ramach grantu, którego realizację nadzoruje Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z Gdańska, uzyskaliśmy doradztwo w zakresie:

  • Opracowania strategii działania firmy, w tym strategii antykryzysowej;
  • Audytu organizacyjnego, w tym audytu i przygotowania planu działania firmy w warunkach kryzysu;
  • Analizy możliwości zmiany profilu działalności;
  • Restrukturyzacji – analizy i wdrożenia rozwiązań, mających na celu obniżenie bieżących kosztów działania;
  • Antykryzysowego doradztwa księgowego i podatkowego, w tym m.in. w zakresie tworzenia rezerw i zapasów, podatku VAT oraz korzystania z rządowego pakietu antykryzysowego;
  • Formułowania strategii marketingowej, strategii marki, strategii komunikacji;
  • Doradztwa w zakresie sprzedaży internetowej;
  • Analizy zapisów regulaminów, umów oraz renegocjacje umów z klientami;

Wartość projektu wyniosła 38 790,40 zł, a dofinansowanie UE 36 850,88 zł.

Dzięki realizacji projektu przygotowujemy naszą firmę na wyzwania i zmiany rynkowe, jakie niesie przyszłość po pandemii COVID-19.

 

GRANT W RAMACH PROJEKTU IMPULS – ODBUDOWA POTENCJAŁU POMORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY CZASU WOLNEGO

W ramach funduszy UE przeznaczonych na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19 skorzystaliśmy ze wsparcia Unii Europejskiej i Samorządu Województwa Pomorskiego, uzyskując dofinansowanie projektu „Wdrożenie rozwiązań ekoinnowacyjnych wraz z poszerzeniem działalności
firmy Joytrip.pl”.

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań proekologicznych w firmie Joytrip.pl poprzez zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z bankiem energii i zakup stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a także zdywersyfikowanie prowadzonej działalności poprzez zakup rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.

Wartość projektu wyniosła 170 795,10 PLN, a dofinansowanie UE – 119 556,57 PLN

Dzięki realizacji projektu poprawimy efektywność energetyczną naszej firmy, wpisując się w trend transformacji energetycznej gospodarki europejskiej. Prąd wytwarzany ze słońca w instalacji fotowoltaicznej i magazynowany w banku energii pozwoli na oświetlenie i bieżące funkcjonowanie „Doku Cesarskiego” oraz ładowanie pojazdów elektrycznych w zakupionej ładowarce, zaś rowery elektryczne pozwolą poszerzyć ofertę naszej firmy.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19